<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Survey + WOOT fever

Wednesday, May 31, 2006

 • anong ginagawa mo ngaun? nag sasagot ng survey na nahalungkat ko. Napagalaman ko na may isang taon na ang survey na to. hehe.

 • badtrip ba ang araw na ito para sa iyo? nope! Masaya ako actually kasi, hindi ako masyadong na bored at busog ako sa dami ng pagkain dito sa bahay.

 • mataray ka ba? errr... hindi naman... medyo lang. Perfectionist kasi akong tao.

 • nasaan ka ngaun? Nasa Noveleta parin.

 • may kaaway ka ba ngayon? wala. pero may mga tao akong kinaiinisan.

 • ano ang bagay na bumabagabag sa iyo? malapit na ang pasahan ng report! at feeling ko ang pangit ng gawa ko.

 • sinong namimiss mo ngayon? Siya parin... siya naman lagi... at siya parin magpakailanman! haha!

 • anong color motif ng iyong kwarto? well, my mom figured to make all the wall of our house made of wooden wall na may varnish so it's brown.

 • ano ang mga paborito mong tsokolate? kisses and cadbury chocolates (any kind)

 • anong pagkain ang madalas mong kinakain sa inyong paaralan? Cheezeburgers, German franks at mga bakedgoods.

 • masaya ka ba ngayon? yeah. theres is no reason for me not to be. I mean, we should all be happy right?!

 • ano ang mga kantang nasa playlist mo? I'm currently listening to Teddy Geiger - For You I will for the last 3 hours. sooo...

 • ilan kayong magkakapatid? 1+1 or squareroot of 4

 • kanino ka pinaka-close? edi kay casey... sya lang naman ang kapatid ko eh.

 • ano ang pinaka stupid na bagay na ginawa mo ngayon? inubos ko yung turon na niluto ng kapatid ko. 5 pieces yun. kala ko ayaw nya kumain... kaya nilafang ko lahat! Pag balik nya nagalit sya sakin, hindi ko daw sya tiniran! hahaha!

 • ano/sino ang pinaka-hate mo? nakaw, ayaw kong magisip ng mga negative things ngayon... so iwas muna sa mga hate hate...

 • anong oras na? 5:10 in the afternoon.

 • anong mas gusto mo? guy/girl na d msyadong cute ngunit makulit mabait at sweet? o guy/ girl na sobrang cute? ung unang choice. haaaayyyy... sana ganon siya. hehehe.

 • choosy ka ba? sa pagkain oo. pero sa ibang bagay, depende sa importance.

 • maarte ka ba? kung sa mga kaertehan sa katawan -- No.

 • casual? or girlish? Casual, pero ma-dating. LOL!

 • favorite mo ba ang mango? uhuh...

 • sino mas gusto mo? alicia keys o alicia silverstone? Alicia Keys syempre!

 • fave color? Green!

 • ano ang favorite mong subject? This coming term am looking forward for my robotics subject. pero sa mga past subjects ko, POLSCI ang aking paborito... yung walang kinalaman sa course ko.

Lagay nyo to sa tagboard nyo:

http://img430.imageshack.us/img430/7060/woot9ot.gif
at maki na sa amin ni Juice! haha!


posted by Admin, 5/31/2006 04:25:00 PM
posted by Doubting Thomas, 5/31/2006 04:25:00 PM | link | |