<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Anong meron kapag June 28???

Tuesday, June 27, 2006

Nominated pala ako sa Filipino Blog of the Week. Pwede nyo akong iboto dito. Kung ayaw nyo... ok lang... sanay naman akong matalo... sanay na ako na laging nasa ilalim...


Ang eskwelahan

Ang Pinagaaralan

AGIHAP
Libag na dumikit sa panty o brief. Nabubuo ang AGIHAP kung ang panty o brief ay suotsuot na nang hindi bumababa sa tatlong araw.
ALPOMBRA
Kasuotan sa paa na kadalasang makikitang suot ng mga tindero ng yosi sa quiapo. Ito'y may makipot na suotan ng paa, at manipis na swelas. mistulang sandalyas ito ng babae pero kadalasang suot ng mga lalaki. available in blue,red, green, etc.
AMINYUWAT
Kanta habang ginagang-rape ang isang lalaki ng isang grupo din ng mga lalaki.
ANING
Aanga-anga. Windang.
ANCHUPETA
Paboritong kanta at sayawin ng mga bading.
ANACONDA
Tawag sa malaking ari or (penis) ng lalaki.
ANDRES
Tawag sa mga lalaking under de saya. Mga lalaking takot sa asawa/syota (under the saya/skirt).
APOKALIPS
Taong makapal ang labi.
ASSMONOK
Asong amoy manok.
ASOGUE
Buhok sa kilikili.
BAJING
Isang level ng kabadingan kung saan todo-todo na ang pagpipilit niya maging isang babae.
BAKTI
Bakat panty.
BAKTUNG
Pinaikling salita ng BAKAT-UTONG.
BARBS
Pinaikling barbero. Kalimitang itinatawag sa mga taong mapag-imbento ng istorya.
BARNAKOL
Maitim na libag sa batok na naipon sa matagal na panahon.

BAKTOL
Ang ikatlong lebel ng mabahong amoy sa kili-kili. Ang baktol ay kapareho ng amoy ng nabubulok na bayabas. Ito'y dumidikit sa damit, at humahalo sa pawis. Madalas na naaamoy tuwing registration, sa elevator o FX.

BAKOKANG
Higanteng peklat. Ito'y madalas na dulot ng mga sugat na malaki na hindi ginamitan ng sebo de macho habang natutuyo. Imbes na normal na balat ang nakatakip sa bakokang, ito'y mayroong makintab na takip.
BISHOP
Bisyang hip-hop.
BETLOGS
Zero ang grade sa exam.
BULTOKACHI
Tubig na tumatalsik sa pwet kapag nalalaglag ang isang malaking ebak.
BURGIT
Pimple sa pwet.
BURNIK
Buhok sa pwet.
BUTIKING PASAY
Isang payat na tao.

CHEEZE CAKE
Libag na namumuo sa batok.
CARELESS WHISPER
Isang euphemism para sa utot.
CHUVA
Isang salitang bading na pwdeng ipamalit sa kahit na anong salita, pero kalimitan ito ay ipinapalit sa mga nouns.
CHUVANESS
Katulad din ng CHUVA pero malimit na ipinapalit sa mga verbs.
DAMATANS
Matanda.
DATSALATSANENSENS
Walang katuturan. Non-sense.
DEBRA
Dedeng walang bra.
DUKIT
Ito ang amoy na nakukuha kung isinabit mo ang daliri mo sa iyong puwit o sa puwit ng iba.
ECHOS
Kunwari lamang, kasing kahulugan ng CHARING.
EPROT
Binaliktad na torpe.
ESMI
Miss.
HANI-HANIHAN
Hindi totoong honey o syota. Ilusyon lamang.
JABARR
Pawis ng katawan.
JACKSON
Isang magandang babae.
JACKSON FIVE
Barkada ng mga magagandang babae.
JACKSONVILLE
tukuyin ang isang malaking grupo ng mga naggagandahang kababaihan.
JUNAKIS
Anak.
JORAX
Isang level ng pagiging jologs. Ang JORAX ay ang Grand level kung saan wala nang bahid ng CONYO-HAN.
KALAMANTUTAY
Mabahong pangalan.
KABUR
Isang uri ng BURNIK, pero ito ay mas malago kalimitang gumagapang hanggang sa singit.
KAPWA KO MAHAL KO
Mag-syotang pareho babae.
KUKURIKAPU
Libag sa ilalim ng boobs. Madalas na namumuo dahil sa labis na baby powder na inilalagay sa katawan. Maaari ding mamuo kung hindi talaga naliligo o naghihilod ang isang babae. Ang KUKURIKAPU ay mas madalas mamuo sa mga babaeng malalaki ang joga.
LAPONGGA
Ito'y kahintulad sa laplapan o kaya sa lamasan.
McARTHUR
Taeng bumabalik after mong i-flush.
MULMUL
Buhok sa gitna ng isang nunal. Mahirap ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng MULMUL ang isang nunal, subalit hindi talaga ito naaalis, kahit na bunutin paito, maliban na lamang kung ipapa-laser ito.

NESPA
Taong walang ibubuga. Panis.
PUTUTUY
Etits ng bata.
SAW-SAW
Pakialamero.
SOBVER
Sobrang over.
SPONGKLONG
Ito'y isang bagong wikain na nangangahulugan isang estupidong tao.

UNUOT
Isang lalaking nagbabait-baitan lamang kapag may mga kaharap na mga kadalagahan.
WAKALIPEKTUS
Mga taong kaliwete kung mga pektus.
WENEKLEK
Ito ang buhok sa utong nakadalasang nakikita sa mga tambay sa kanto na laging nakahubad. Meron din ang babae nito.


Paki click yung box, then press vote.

OH YEAH!
andwalkaway
Sponsor:Pollhost.com

posted by Admin, 6/27/2006 08:58:00 PM
posted by Doubting Thomas, 6/27/2006 08:58:00 PM | link | |