<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d6989461412476977988', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Kolejio + Inis + Boto

Thursday, June 22, 2006

Special Thanks to Jho.

 1. ANONG STUDENT NUMBER MO? 2002-1-1020
 2. NAKAPASA KA BA OR WAITLISTED? - Nakapasa po ako!
 3. PAANO MO NALAMAN ANG ENTRANCE EXAM RESULT? - yung sa iba pinadalan ako ng sulat, pero sa pinagaaralan ko ngayon, nagpunta ako ng school tapos nakapost sya sa bulletin board.
 4. ANO ANG FIRST CHOICE MO NA COURSE? - Sa LaSalle Political Science pero ayaw ng mama ko ng PolSci. Kaya engineering ako. pero no regrets.
 5. SECOND CHOICE? - Computer Engineering
 6. ANONG COURSE ANG NATAPOS MO? - Nagaaral parin ako hanggang ngayon ng CoE.
 7. NAG-SHIFT KA BA? - Hindi.
 8. CHINITO/CHINITA KA BA? - singkit ako.
 9. NAKAPAG-DORM KA BA? - Hindi... pero maraming overnights!
 10. NAKA-UNO KA BA? - Yup!
 11. NAGKA-3? - yup!
 12. LAGI KA BANG PUMAPASOK SA KLASE? - Uhuh! Pero pag tinatamad ako, umaabsent ako at umuuwi nalang o kaya'y sumasama sa katropa.
 13. MAY SCHOLARSHIP KA BA? - Wala.
 14. ILANG UNITS NA ANG NAIPASA MO? - Natatamad akong magcompute.
 15. NANGARAP KA BA NA MAG-CUMLAUDE? - Nope...
 16. KELAN KA NAGTAPOS? - hindi pa ako nagtatapos... pero sa March! sana!
 17. FAVE PROF(s) - Maam Sheilla, Maam Jen
 18. WORST TEACHER - Sir Barrera
 19. FAVE SUBJECT - sa ngayon robotics!
 20. WORST SUBJECT - Ahihihihi! Differential Calculus
 21. FAVE BUILDING - S.E.M.
 22. PABORITONG KAINAN - Urbe!
 23. NOONG EXTUDYANTE KA PA MAGKANO ANG BINABAYAD MO SA JEEP? - sa ngayon... 10 pesos.
 24. LAGI KA BA SA LIBRARY? - Kapag may exam... or kapag may news na gusto kong maupdate ako.
 25. NAGPUNTA KA BA SA CLINIC NOON? - Hindi eh...
 26. MAY CRUSH KA BA SA CAMPUS? - Marami!
 27. ANU-ANO ANG MGA NAGING PE MO? - folk dance, team sports and gym
 28. KAMUSTA NAMAN ANG BLOCK NYO? - ok lang.
 29. MEMORIZE MO BA ANG ALMA MATER SONG? - Come oh loyal sons together! lets wave our banners high!......
 30. MEMBER KA BA NG VARSITY TEAM? - dehins po
 31. NAKA-PERFECT KA NA BA NG EXAM? - oo naman! kala mo naman sakin?!
 32. DITO KA BA NATUTONG UMINOM NG BEER? - slight.
 33. SAN KA NGA PALA NAG-ARAL? - Ako po ay estudyante sa San Sebastian College - Recoletos de Cavite, Inc.

Bak tu da pyutsur

Pwede ba akong mag-rant? Saglit lang to...Naiinis ako sa mga desisyon na ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Parang, ginawa ko lang yun para ma-test yung sarili ko... para may maiba...

Pero parang Erase and Rewind... gusto ko nang ibalik yung nakaraan. Gusto ko nang burahin ang mga sinabi ko at balikan ang dati.

Naman talaga... Bakit naman kasi nagpadalos dalos ako.


Oist! I-Boto nyo nga si Rens! Kawawa naman kasi sya... talunan ang blog nya dun sa isang popularity contest (Ahihihi). Pag di nyo siya binoto required kayong magbigay ng regalo sa 21st birthday ko sa June 28! Pero pwede ding iboto nyo sya at the same time regaluhan nyo ako!

posted by Admin, 6/22/2006 09:55:00 PM
posted by Doubting Thomas, 6/22/2006 09:55:00 PM | link | |