<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

Pillow Talk 2

Thursday, June 08, 2006

Explicit Content. Post intented for adult readers

Magiinstall dapat kami ng NOS sa 4 na bagong servers sa company kung saan ako nag O-OJT. (At salamat sa Diyos at bukas ay tapos na kami. Sobra-sobra na sa required na 300 hours ang ginawa namin dahil enjoy naman, at marami talaga kaming natututunan sa networking at sa mga computers.

Pero hindi MDF, UDP, FD, STP, CPU, MHZ, BIT, KBPs, MBPs, RAM, ROM, o UPS ang topic ko ngayon kundi SEX.

Kaninang lunch nasa cafeteria kami, nang biglang ma-open ang topic tungkol sa motel. Ang motel ay nanggaling sa dalawang ingles na salita, Motorist at Hotel. Nangangahulugan na ang motel ay ginawa para sa mga motoristang naghahanap na mapagpapalipasan ng gabi kung aabutin ng libog antok sa daan. Motel - Motorist Hotel.

Pero nag-iba na ang konsepto ng mga tao sa motel ngayon. Dati'y isang lugar para sa mapagpapalipasan ng antok, ngayo'y isang lugar para mapagpalipasan ng hayok. At ang maganda nakakabahala pa n'yan ay mga kabataan at mga nasa early adulthood ang mga kostumer nito.

Ang tanong:

  • Para sa mga lalaki, yayayain mo ba ang iyong syota sa motel? para sa alam mo na....
  • Para sa mga babae, sasama ka ba sa syota mo kung sakaling yayain ka sa motel?

Isang mahabang diskusyon ang nangyari kanina. Kung ako ang tatanungin, baka. Syempre nandun yung pag-galang, kung ayaw nya... OK lang... baka gusto nya sa bahay nila/ko nalang. hehe. Hindi ko naman sya mapipilit. Tsaka kung mahal naman natin ang isang tao, bakit natin sya pipilitin sa isang bagay na tayo lang ang may gusto?

Baliktarin naman natin ang sitwasyon, paano kung siya ang magyaya? Yup. Papayag ako. Ewan ko ba, pero parang wala akong inaatrasan. Hahaha! Well, sinong lalaki ba naman ang tatanggi diba? Pwera nalang kung super-duper-mega-over-to-the-maximum-level ang pagka-conservative nya.

Yung, sagot nung isa kong ka-ojt na babae kanina, Gusto nya raw ma-try. Kaso natatakot sya na baka ma-preggy ang lola ko. Sabi ko, ano ka ba?! pagsuotin mo kaya ng condom yung boyfriend mo. Ayaw nya daw, kasi sabi nung pinsan nya nababawasan daw ang sensation. Sabi ko naman, ano ba gusto mo? Marating mo ang Nirvana pero safe kayo? o Marating mo ang Mt. Everest pero mala chocolate hills yang tiyan mo? Natahimik lang sya. Kung ayaw nyo talaga ng condom, mag widrawal nalang yung BF mo... Umangal nanaman. Baka daw, hindi ma-control nung BF nya... Ay naku. Manood nalang kayo ng TV!

Yung sagot nung isa medyo magulo... undecided... inbetween. Pero somewhat 'Yes' ang sagot nya.

Nagulat pa ako sa revelation nung isa ko ring ka-OJT... babae din! (Tatlo kasi silang babae ako lang yung guy) She told us na hindi pa daw siya ready to give up her virginity. Well, fine for me... but the thing is... kahit na daw sa asawa nya! I mean, bahala ka... iiwan ka nang asawa mo kung hindi mo maiibibigay ang hinihingi ng isang normal na mag-asawa - anak. At isa pa, ayon kay Fabulous Girl, ang sex ay isa sa mga basic need. Instinct.

Ang Tanong:

  • For guys, will you ask your GF to give you a head (blow), or will you let her give you a head if ever she asks you?
  • For ladies, will you ask your BF to give you a head, or will you let him give you a head if ever he asks you?

Napaisip ako, paano ko naman sasabihin? Naging topic narin to dati sa mga tumpukan sa lobby ng aking eskwelahan. Katulad ng nabanggit kanina, instinct na nga daw ang pakikipagtalik. Instinct? Mararamdaman nya nalang ba na gusto ko? At mararamdaman ko narin lang ba na gusto nya? Mararamdaman ba namin na gusto naming dalawa?

Sabi nung isa, giving a head is the one thing I can't imagine doing. Yung isa naman, Naku! Ayoko nga! baka mamaya may libag-libag pa bayag nun! i mean, eeeeww!

Sa bandang huli, respeto parin ang mangingibabaw. Sa bandang huli, hindi na importante kung ano man ang kaya nyang ibigay pag dating sa kama. Sa bandang huli, hindi mga raging hormones ang mangingibabaw. Sa bandang huli, marerealize din natin na ang pagmamahal natin sa isang tao ay hindi nasusukat sa mga ganitong bagay. Love is not when you look into each other's eyes but when you look toward a same direction.


posted by Admin, 6/08/2006 06:51:00 PM
posted by Doubting Thomas, 6/08/2006 06:51:00 PM | link | |