<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19328670\x26blogName\x3dRob+%26+The+Blogosphere\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://andwalkaway.blogspot.com/\x26vt\x3d-7571500885601122228', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rob & The Blogosphere

People | Tech | Health | Pop Culture

11 PM

Tuesday, October 17, 2006

Unti-unti nang bumabagsak ang aking mga mata sa matindi pagka-antok at pagod. Nang nag text si ****.

****: Gising ka pa?

Me: hi po! Yup gising pa ako. Kasi kung tulog na ako, hindi ako makakapagreply. Hehe. Anyways, sensya di na ko nakareply kanina, nag exam kami sa cisco eh. Kainis nga eh bagsak ako.

****: ok lang… anu ba yung cisco? At bakit ka bumagsak?

Me: errrr… subject namin yun tungkol sa mga thong song. Hehe kdn! Basta subject namin yun. Wala ka kasi dun kaya bumagsak ako! Hehe! Aaaawww! Lolz.

****: Nyek! Nakita kita sa may lobby kanina eh. Syempre hindi naman kita pwede tawagin…

Me: Nakita din kita. Kasama mo yung 2 classmate mo. San kayo papunta non?

****: Wala, palakad lakad lang… tsaka hinihintay din namin si ###.

Me: aahhhh I see… ang tagal mo mag reply.

****: matagal ba? Baka delayed lang…

Me: hhmmmm… whatever. Musta?

****: k lang, hindi pa ako nag rereview sa exam ko para bukas. Hehe.

Me: mag aral ka kaya. ## yr. ka palang baka maireg ka pag bumagsak ka. Take it from the expert! Hehe

****: di yan…ako pa.

Me: awww! Yabang potek! Anu ba exam mo tom?

****: English, ========, tsaka ========. Kaw?

Me: SAD, tsaka ENECO

****: ahhh… yan ba yung SAD na sinasabi mo sakin? Yung sobrang hirap mag exam?

Me: sakto! Tapos hindi pa din ako nag rereview, gumawa kami docu kanina. Bukas nalang siguro ako magbabasa.

****: awww gudluck ha… galingan mo.

Me: hehe thanks. Sana nga “magalingan” ko. Kaw din goodluck din sa exam mo tom!

Me: Uy natatandaan mo yung Jhed, yung blogger na kinukwento ko sayo?

****: Yun ba yung randomize?

Me: Haha! Randomisity! Haha! O anyways, natatawa ako kasi intrigang intriga sayo.

****: Bakit?

Me: Wag ka magagalit, pinost ko kasi yung isang usapan natin dun sa blog ko.

****: Ha? Eh pano kapag may nakabasa nun na nakakakilala sakin?

Me: Hindi ko naman nilagay ang name mo eh…

****: Burahin mo nalang kaya.

Me: Wag na…

****: Bahala ka… basta kapag lang yan…

Me: opo… opo…

Me: oist ****, tom nalang ulet ha. Antoks na ko. Night night pow! Swit drimz!

****: kei, nyt po!

Hindi ko alam kung bakit ko pinopost ang mga usapan na to dito.

Labels: ,


posted by Admin, 10/17/2006 07:16:00 PM
posted by Doubting Thomas, 10/17/2006 07:16:00 PM | link | |